strzałka do góry

Strefa klienta


Transport Międzynarodowy
Logistyka Zintegrowana Doradztwo
Transport Krajowy
Co-packing
Magazynowanie
Inne

wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora, właściwą Spółkę z wykazu podanego w „Polityce Prywatności i Cookies” w celu odpowiedzi na zadane pytanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informacje Administratora wymagane art. 13 RODO zawarte są również w Polityce Prywatności.
  wyrażam zgodę na prowadzenie korespondencji w wymienionych celach drogą elektroniczną z wykorzystaniem wskazanych kanałów komunikacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579).
Dokumenty do pobrania: