Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
PartnersPol Sp. z o.o.

I. Dane Współadministratorów Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
• PartnersPol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116947, posiadająca NIP: 5251621995, REGON: 012488890, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł,
reprezentowana przez: p. Renato Passoni – Członka Zarządu,
adres e-mail: 
recepcja@partnerspol.pl

zwana dalej „Współadministratorem 1”

• Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001006995, posiadająca NIP: 9521394590, REGON: 012138367, o kapitale zakładowym: 4 491 000,00zł,
reprezentowana przez p. Renato Passoni – Członka Zarządu,
adres e-mail: 
sales@partnerspol.pl

zwana dalej „Współadministratorem 2”

 Partners Team Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu pod adresem: Katarzynów 17, 99-400 Łowicz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557190, posiadająca NIP:8341883418, REGON:361468077, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł,
reprezentowana przez p. Renato Passoni – Członka Zarządu,
adres e-mail: 
info@partnersteam.com.pl

zwana dalej „Współadministratorem 3”

• Insieme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688006, posiadająca NIP:5223096488, REGON: 367879717, o kapitale zakładowym: 120 000,00 zł, reprezentowana przez p. Francesco Casati – Członka Zarządu,

adres e-mail: info@insiemepolska.pl

zwana dalej „Współadministratorem 4”

 Seenergy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520199 posiadająca NIP: 5223017939, REGON: 147372242, o kapitale zakładowym: 5 000,00 zł, reprezentowana przez p. Mauro Angelini – Prezesa Zarządu,
adres e-mail: 
biuro@seenergy.pl

zwana dalej „Współadministratorem 5”

• Partners Log Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609255 posiadająca NIP: 5223058476, REGON: 364028427, o kapitale zakładowym: 160 000,00 zł,
reprezentowana przez p. Riccardo Caruso – Likwidatora,
adres e-mail: 
biuro@partnerslog.pl

zwana dalej „Współadministratorem 6”

 Don Caruso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506558, posiadająca NIP: 5223014852, REGON: 147153126, o kapitale zakładowym: 5 000,00 zł,
reprezentowana przez p. Riccardo Caruso – Prezesa Zarządu,
adres e-mail: 
cs@doncaruso.com

zwana dalej „Współadministratorem 7”

• M.P. Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000072538, posiadająca NIP: 8951726054, REGON: 932233091, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł,
reprezentowana przez p. Adama Zawadzkiego – Prezesa Zarządu,
adres e-mail: 
adam.zawadzki@mpgroup.com.pl

zwana dalej „Współadministratorem 8”

• Luxury Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690607, posiadająca
NIP: 5223098300, REGON:367917659, o kapitale zakładowym: 5 000,00 zł,
reprezentowana przez p. Riccardo Caruso i p. Cristian Pugliese – Członków Zarządu,
adres e-mail: 
shop@superga.pl

zwana dalej „Współadministratorem 9”

• PartnersPol Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007263, posiadająca NIP: 5222729448, REGON: 015747204, o kapitale zakładowym: 895 000,00 zł,
reprezentowana przez p. Renato Passoni – Członka Zarządu,
adres e-mail: 
warszawa@partnerspol.pl

 zwana dalej „Współadministratorem 10”

zwanymi łącznie „Współadministratorami” lub „Współadministratorami Danych Osobowych”

II. Punkt Kontaktowy – Inspektor Ochrony Danych
Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy – punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Współadministratora 1, dostępny pod adresem e-mail 
IOD@partnerspol.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

DANE UŻYTKOWNIKÓW

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail lub numer telefonu,
• dane o sprawie, w której się kontaktujesz;
• adres IP wraz z lokalizacją
• typ przeglądarki
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam
na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

W celu obsługi Formularza Kontaktowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• dane o sprawie, w której się kontaktujesz.
• adres IP wraz z lokalizacją
• typ przeglądarki
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie.

W celu dokonania wyceny usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• stanowisko,
• nazwa firmy,
• dane adresowe,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• NIP, REGON.
• adres IP wraz z lokalizacją
• typ przeglądarki
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

W celu kontaktu marketingowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail lub numer telefonu,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody wyrażonej, w tym wypadku zgody udzielonej na kontakt marketingowy pod podany w Formularzu Kontaktowym adres e-mail oraz przez podany numer telefonu.

W celu rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail;
• telefon;
• wykształcenie;
• dane przesłane przez Ciebie w CV,
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody wyrażonej w tym przypadku na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail lub numer telefonu,
• dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministratorzy Danych Osobowych realizują swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów Danych Osobowych jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie ze Współadministratorami);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail lub numer telefonu,
• dane o sprawie, w której się kontaktujesz,
— na potrzeby ochrony interesu majątkowego Współadministratorów Danych Osobowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest ochrona interesu majątkowego);

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej
do Współadministratorów Danych Osobowych przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• adres IP,
• data i godzina odwiedzin strony,
• rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
• czas spędzony na stronie,
• odwiedzone podstrony,
• dane gromadzone w plikach cookies,
• inne dane gromadzone przez Google Analitycs.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministratorzy Danych Osobowych realizują swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej);

 

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail lub numer telefonu,
• inne niezbędne dane.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Współadministratorzy Danych Osobowych realizują swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO);

IV. Cookies
1. Współadministratorzy Danych Osobowych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane
na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów,
z których usług korzystamy. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:
• zapewnianie prawidłowego działania serwisu w tym wpływu na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
• tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować,
w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową
i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności
i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
• korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy ikonkę Facebooka, która umożliwia polubienie naszego profilu w serwisie podczas korzystania
z witryny. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.
2. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu.
4. Współadministratorzy Danych Osobowych, na potrzeby badania aktywności Użytkowników, tworzenia statystyk i analityk, jak również w celu promocji swoich profili w mediach społecznościowych używają w ramach stron internetowych różnych narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, które pomagają mu w realizacji tych celów:

a) Niezbędne pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej dlatego też, nie można ich wyłączyć.
b) Analiza i statystyka (Google) Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania o ich wyłączeniu.
c) Narzędzia społecznościowe – zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak subskrypcja profilu społecznościowego na Facebook. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych Facebook. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania o ich wyłączeniu.

5. Umieszczone rodzaje plików cookies:

Nazwa

Wygaśnięcie

Funkcja

_utmz

Plik cookie trwały

Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas Użytkownik (Google Analytics)

_utma

Plik cookie trwały

Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego Użytkownika (Google Analytics)

_utmb

Plik cookie trwały

Przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

_utmc

sesja

Przechowuje czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

 

6. Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby korzystając z tego linku Ustawienia

7. W każdej chwili możesz ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.

V. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres e-mail osoby wyznaczonej przez Współadministratorów do kontaktu tj: 
IOD@partnerspol.pl
3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VI. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Ciebie w Formularzu Kontaktowym lub korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się ze Współadministratorami..
2. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
3. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa – podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

VIII. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.
W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane m.in. firmie hostingowej, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcy oprogramowania pocztowego (jeśli porozumiewamy się za pośrednictwem maila).
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
W związku z korzystaniem przez Współadministratorów Danych Osobowych z popularnych usług (m.in. Facebook) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

X. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.
Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; w przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego po upływie 12 miesięcy bezczynności osoby, która skorzystała z Formularza Kontaktowego dane osobowe będą weryfikowane a zakresie zasadności dalszego przetwarzania;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów Danych Osobowych, chyba że poniżej wskazano inny okres,
• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
• do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

XI. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem
w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje
Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XII. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki
prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny
do sposobu przetwarzania danych.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.

Treść uzgodnień wynikających
z umowy o współadministrowanie, które zostaną przekazane podmiotom
danych

Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych
zostaną przekazana treść uzgodnień w następującej postaci:
Uprzejmie informujemy, że pomiędzy Współadministratorami:

Partnerspol Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
0000116947, posiadająca NIP: 5251621995, REGON: 012488890, o kapitale
zakładowym: 50 000,00 zł,
reprezentowaną przez: p. Renato Passoni– Członka Zarządu,

zwaną dalej „Współadministratorem
1”

a

Partners Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001006995
posiadająca NIP: 9521394590 REGON: 012138367, o kapitale zakładowym: 4 491
000,00 zł,
reprezentowaną przez p. Renato Passoni – Członka Zarządu,

zwaną dalej „Współadministratorem
2”

a

PartnersTeam Sp. z o.o. z siedzibą
w Łowiczu, pod adresem: Katarzynów 17, 99-400 Łowicz wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000557190, posiadająca NIP:8341883418, REGON:361468077, o kapitale
zakładowym: 50 000,00 zł,
reprezentowaną przez p. Renato Passoni – Członka Zarządu,

zwaną dalej „Współadministratorem
3”

a
Insieme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688006, posiadająca
NIP:5223096488, REGON: 367879717, o kapitale zakładowym: 120 000,00 zł,
reprezentowaną przez 
p. Francesco Casati – Członka Zarządu,

zwaną dalej „Współadministratorem
4”

a

Seenergy Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520199,
posiadająca NIP: 5223017939, REGON: 147372242, o kapitale zakładowym: 5
000,00 zł,
reprezentowaną przez p. Mauro Angelini – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Współadministratorem
5”

a

PartnersLog Sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000609255 posiadająca NIP: 5223058476, REGON: 364028427; o kapitale
zakładowym: 160 000,00 zł,
reprezentowaną przez p. Riccardo Caruso – Likwidatora,

zwaną dalej „Współadministratorem
6”

a

Don Caruso Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
, pod adresem: Łopuszańska 84,
02-232 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000506558, posiadająca NIP: 5223014852, REGON: 147153126, o kapitale
zakładowym: 5 000,00 zł,
reprezentowaną przez p. Riccardo Caruso – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Współadministratorem
7”

a

M.P. Group Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000072538,
posiadająca NIP: 8951726054, REGON: 932233091; o kapitale zakładowym: 50
000,00 zł,
reprezentowaną przez p. Adama Zawadzkiego – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Współadministratorem
8”

a

Luxury Distribution Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007263,
posiadająca NIP: 5223098300, REGON: 367917659, o kapitale zakładowym: 5
000,00 zł,
reprezentowaną przez p. Riccardo Caruso i p. Cristian
Pugliese – Członków Zarządu,

zwaną dalej „Współadministratorem
9”

a

PartnersPol Group  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Łopuszańska 84,
02-232 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000072538, posiadająca NIP: 5222729448, REGON:
015747204, o kapitale zakładowym: 895 000,00 zł,
reprezentowaną przez p. Renato Passoni – Członka Zarządu.

zwaną dalej „Współadministratorem
10”

została zawarta umowa o współadministrowanie
Twoimi danymi osobowymi. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów
przetwarza Twoje dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

Współadministrator 1 jest
odpowiedzialny za:
a) zapewnienie spełnienia obowiązku informacyjnego wobec podmiotów danych;
b) zapewnienie wykonywania praw przysługujących podmiotom danych;
c) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
d) powierzanie przetwarzania Twoich danych osobowych podmiotom
przetwarzającym w imieniu wszystkich Współadministratorów;
e) obsługę incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,
f) zawiadamianie organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych;
g) zawiadamianie Cię o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych.

Współadministrator 2 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
a) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
b) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Współadministrator 3 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
a) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
b) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Współadministrator 4 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
a) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
b) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Współadministrator 5 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
c) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
d) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Współadministrator 6 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
e) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
f) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Współadministrator 7 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
e) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
f) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Współadministrator 8 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
g) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
h) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Współadministrator 9 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
g) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
h) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych z bezpieczeństwem
danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego o naruszeniu ochrony
danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony podmiotów danych.

Współadministrator 10 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
i) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
j) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Współadministrator 11 we własnym
zakresie jest odpowiedzialny za:
i) stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych
w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności
Twoich danych osobowych;
j) udzielanie Współadministratorowi 1 wszelkiej pomocy przy realizacji praw
podmiotów danych oraz obsłudze incydentów związanych
z bezpieczeństwem danych osobowych, zawiadamianiem organu nadzorczego
o naruszeniu ochrony danych, zawiadamianiem o naruszeniu ochrony
podmiotów danych.

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków,
każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec Ciebie tak za samo
za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych
osobowych.

Swoje prawa związane z Twoimi danymi osobowymi
możesz zrealizować poprzez zgłoszenie żądania wykonania prawa
do Współadministratora 1. Aby ułatwić Ci wykonanie praw,
Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy — punktem kontaktowym
jest Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Współadministratora 1,
dostępny pod adresem e-mail: 
IOD@partnerspol.pl

Niezależnie jednak od tych ustaleń
i wyznaczenia punktu kontaktowego, możesz zrealizować swoje prawa wobec
każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy
Twoje żądanie do właściwego podmiotu).

W przypadku wszystkich zapytań wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, informacja o współadministratorach oraz obowiązek informacyjny znajduje się w Polityce prywatności i cookies
This site is registered on wpml.org as a development site.